Новини

В съответствие с изискванията на метода на обработка и точността на сглобяване, за оразмеряване се избира подходящата стойност на толеранса.Размерът без указание на толеранса в чертежа трябва да бъде определен в съответствие с изискванията на GB / t1804-2000 „Допуски на линейни и ъглови размери без указание на толеранс“.

Стойност на граничното отклонение на линейния размер

Клас на толерантност

0~3

>3~6

>6~30

>30~120

>120~400

>400~1000

>1000~2000

>2000 г

Прецизност f

±0,05

±0,05

±0,1

±0,15

±0,2

±0,3

±0,5

Среден М

±0,1

±0,1

±0,2

±0,3

±0,5

±0,8

±1,2

±2,0

Груб C

±0,2

±0,3

±0,5

±0,8

±1,2

±2,0

±3,0

±4,0

Най-дебелият V

±0,5

±1,0

±1,5

±2,5

±4,0

±6,0

±8,0

 

Стойност на граничното отклонение на радиуса на филе и височината на фаската

Клас на толерантност

0~3

3~6

>6~30

>30

Прецизност f

±0,2

 

±0,5

 

±1,0

 

±2,0

 

Среден М

Груб C

±0,4

 

±1,0

 

±2,0

 

±4,0

 

Най-дебелият V

 

Стойност на граничното отклонение на ъгъла

Клас на толерантност

0~10

>10~50

>50~120

120~400

>400

Прецизност f

±1°

±30′

±20′

±10′

±5′

Среден М

 

 

 

 

 

Груб C

±1°30′

±1°

±30′

±15′

±10′

Най-дебелият V

±3°

±2°

±1°

±30′

±20′

 

Общо изображение на чертежа без индикация за толеранс

Маркирайте стандартния номер и кода на толеранса близо до заглавната част на чертежа или в техническите изисквания и техническите документи (като стандарти на предприятието).Например, когато избирате средно ниво, етикетът е както следва:

GB/T 1804-m

Конструкциите, които не са маркирани с геометричен толеранс в чертежите, се маркират според степента в GB / t1184-1996 „геометрични и позиционни допуски без индивидуални стойности на толеранса“.[1]

Клас на толерантност

0~10

>10~30

>30~100

>100~300

>300~1000

>1000

H

0,02

0,05

0.1

0.2

0.3

0.4

K

0,05

0.1

0.2

0.4

0.6

0.8

L

0.1

0.2

0.4

0.8

1.2

1.6

 

Право и плоскост без толеранс

Клас на толерантност

0~100

>100~300

>300~1000

>1000

H

0.2

0.3

0.4

0,5

K

0.4

0.6

0.8

1

L

0.6

1

1.5

2

 

Симетрия без толерантност

Клас на толерантност

0~100

>100~300

>300~1000

>1000

H

0,5

K

0.6

0.8

1

L

0.6

1

1.5

2

 

Кръгово изтичане без толеранс

Клас на толерантност

Толеранс на изтичане на кръг

H

0.1

K

0.2

L

0,5

 


Час на публикация: 12 октомври 2020 г