önüm

Alýumin CNC freze bölekleri

Gysga düşündiriş:

Tebigaty anodizasiýa bilen takyk işlemek, çylşyrymly gaýtadan işlemek we reňkli anodizasiýa, çig mal bilen işlemek.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Näme üçin bizi saýlamaly:

1.Bizden köp zawod20ýyllarcnc işlemek tejribesi.

2.Aprox95%önümimiziň gönüden-gönieksport edildiABŞ / Kanada / Awstraliýa / Angliýa / Fransiýa / Germaniýa / Bolgariýa / Polşa / Italiýa / Gollandiýa… Hil kepillendirilýär.

3. KöpümizmaşynlarABŞ-dan we Japanaponiýadan HAAS markasy (3-ok, 4-asxis cnc freze maşynlary), Dogan, TSUGAMI (6-ok öwrüji maşyn), Miýano we ş.m. satyn alynýar.şonuň üçin çydamlylyk talaplaryňyza görä ýokary takyk bölekleri ýasap bilýäris.

4.Biz başararysýerini gowy gözegçilikde saklaňpolat / çotga / gum partlamagy, adaty anodizasiýa / gaty anodizasiýa, gara oksid, örtük ýaly gutarmak (Chrome / Nikel / sink / altyn / kümüş…)
5. Gowy hilimize, gowy hyzmatymyza we gowy karz ýazgylarymyza esaslanyp, Alibaba tarapyndan KA üpjün edijisi hökmünde saýlandyk.Aşakdaky baglanyşyk biziň käbirlerimizgeleşik taryhyAlibaba-da göz aýlap bilersiňiz.

Sesli enjamlar çalt ösýän öndürijidir we geljekde hyzmatdaş bolmagyňyza umyt edýärin.

Biziň enjamlaşdyryş artykmaçlygymyz

CNC üweýji, bölekleriňizi plastmassa ýa-da metal görnüşinde islän ätiýaçlyk materialyňyzdan çalt we takyk işlemäge mümkinçilik berýär.2D we 3D şekilleri ýokary takyklyk we ýerüsti bezeg üçin aňsatlyk bilen döredilýär.CNC üweýji maşyn amallarynyň hemmesi Delcam Powermill programma üpjünçiligini ulanyp oflayn programmirlendi.Gural we işiň öňünden kesgitlenmegi çalt öwrüm we takyklygy üpjün etmäge kömek edýär.Taýwandan TaiQun we HURCO maşynlaryny, şeýle hem az talap edilýän çylşyrymly taslamalar üçin käbir hytaý markalaryny ulandyk.

Işlemek ukybymyz

 

Bölümiň takyklygy +/- 0.01mm , + / - 0,005mm
Surat çekiş formaty JPEG, PDF, AI, DWG, DXF, IGS, STEP
Elýeterli materiallar Metal: uglerod polat, garyndy polat, poslamaýan polat, alýumin, bürünç we ş.m.
Plastmassa: ABS, PMMA, PTFE, PE, POM, PA, UHMW we ş.m.
Faceerüsti bejermek Metal: üweýji, ýalpyldawuk, boýag, iki reňkli çap etmek, elektroplatirlemek, ekrany çap etmek, simli çyzmak, lazer oýmak, anodlaşdyrmak we ş.m.
Plastmassa: üweýji, ýalpyldawuk, reňklemek, iki reňkli çap etmek Elektroplatasiýa, ekrana çap etmek, lazer oýmak we ş.m.
Aýratynlyklary Önümçiligiň göwrüminiň prototipi
Takyk CNC maşyn öwrülişi, içgysgynçlyk, burawlamak, hasaplaýyş, sapak degirmeni, içerki / daşarky sapaklar, maşyn we ş.m.

 

Müşderilere elmydama amatly bahalara esaslanyp iň oňat hilli önümler hödürlemäge çalyşýarys.“Öňüni almak” we “gözden geçirmek” kombinasiýasy arkaly önümiň hiline gözegçilik edýäris we önümçilik üçin ygtybarly we ygtybarly hil gözegçilik tehnologiýasyny üpjün edýäris.CNC takyk işlemegi tabşyrygyňyzy tamamlamak üçin ugradyldy.

Hil kepilligi

Bilim we okuw zehinleriň çykmagyny üpjün etmegiň iň gowy usulydyr.Hil işgärleriniň hünär ussatlygyny ýokarlandyrmak, iň täze tehnologiýany özleşdirmek we dürli wezipeleriň hünär talaplaryny kanagatlandyrmak üçin ýokary hilli seminarlar we ýokary hilli okuw ýygnaklaryny yzygiderli geçirýär.

Arza:

Lukmançylyk, fotoelektrik, awtoulag bazary, aragatnaşyk, Aerokosmos we Goranmak, Aerokosmos, Howpsuzlyk, Maşyn.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň