Biz hakda

“Dongguan Walley Machinery Technology Co., Ltd.” 2002-nji ýylyň iýun aýynda daşary ýurt bazaryndaky “qianrunshun” enjamlaryndan garaşsyz döredildi.Hytaýyň Guangdong welaýatynyň Dongguan şäheriniň Çaňping şäherçesinde ýerleşýär.Takyk tehnika böleklerini gaýtadan işlemek, armatura dizaýny, ösüş we önümçilik, radiator dizaýny we işläp düzmekde güýçli hemmetaraplaýyn başarnykly ýokary tehnologiýaly kompaniýa.Esasy önümçilik prosesi CNC takyk işlemegi, CNC torna gaýtadan işlemek we möhürleme emele getirmek, perçinlemek, gurnamak we ş.m. önümleri öz içine alýar: lukmançylyk enjamlarynyň böleklerini gaýtadan işlemek, aragatnaşyk enjamlaryny gaýtadan işlemek, awtoulag böleklerini gaýtadan işlemek, harby önümleri gaýtadan işlemek, birleşdiriji bölekleri gaýtadan işlemek, radiator moduly gaýtadan işlemek we beýleki ugurlar.

motllin

Qualityokary hilli hyzmat we gowy abraý bilen Wally CNC takyk işleýiş pudagynda yzygiderli ösýär.Diňe standart däl bölekleri gaýtadan işlemekde gowulaşmak bilen çäklenmän, takyk moduly gaýtadan işlemekde, radiator önümini gaýtadan işlemekde, takyk armatura gaýtadan işlemekde we ş.m. müşderilere bir gezeklik satyn almalary tamamlamak üçin goşmaça baha hyzmatlaryny bermekde uly ösüş gazandyrýar.

Hil kepilligi

Elmydama müşderilere amatly bahadan iň oňat hilli önümler bermek prinsipine eýerýäris."Öňüni almak" we "gözden geçirmek" birleşdirip, önümiň hiline gözegçilik edýäris, önümçilik üçin ygtybarly we ygtybarly hil dolandyryş tehnologiýasy bilen üpjün edýäris, CNC takyk işleýşini, takyk guýma we möhürlemegi gaýtadan işleýäris we tabşyrygyňyzy tamamlaýarys.

Bilim we okuw zehinleriň çykmagyny üpjün etmegiň iň gowy usulydyr.Hil işgärleriniň hünär ussatlygyny ýokarlandyrmak, iň täze tehnologiýany özleşdirmek we dürli ýazgylaryň hünär talaplaryny kanagatlandyrmak üçin ýokary hilli seminarlar we ýokary hilli okuw ýygnaklary geçirýäris.

 

Gowy hil gowy häsiýet, gowy hil hemişe bolşy ýaly Wallyny yzarlamakdyr!

DSC_0031
DSC_0077
DSC_0037