önüm

Alýumin garyndysy guýma

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Custöriteleşdirilen dizaýnlar kabul edilýär.

OEM / ODM sargytlary kabul edilýär.

Müşderilerimiziň nusgalaryna ýa-da yzlaryna görä önümlerde aýratyn.Arkaýyn habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris

önümlerimiz we hyzmatymyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz gowy dost hökmünde.

Gümrük taýdan ýokary takyklyk guýma bölekleri

Galyplary taýýarlamak we ýasamak Görnüşi Bir bölek / maşgala boşlugy üçin ýekeje boşluk / muti-boşluk
Çalyşmak üçin 2-3 sany galyndy çalşyldy
material SKD61, H13, Dievar, QDN, 8407, 2234V, TQ1, 2343, 45 # Polat we ş.m.
ölçegi Çyzgy ýa-da nusga boýunça.
prosesi Polýak / Gum partlamasy / EDM / Dokma / üwürmek / Öňünden bejermek / söndürmek / CNC işlemek /
sim kesmek / Annealing / we ş.m.
Döküm bölekleri Material garyndy polat, polat, alýumin we ş.m.
Tamamlanan / üstü Poroşok örtük / örtülen / Anodlaşdyryjy boýag / Gum partlamasy / Nikel örtülen /
elektrik bilen örtülen / Galvanizasiýa / we ş.m.
Dizaýn Programma üpjünçiligi CAD / UG / Pro-E / Gaty işler / JSCAST-V8 / Flow 3D /
Şahadatnamalar ISO, SGS, Rohs
Döküm bölekleri Arza Takyk metal bölekleri we komponentleri / Kompýuter gurallary / Sarp edijiniň elektron bölekleri / Lukmançylyk gurallary / senagat bölekleri / Telekommunikasiýa komponentleri / Awtoulag ätiýaçlyk şaýlary / ýeňil jaý / mebel enjamlary


Üstünlik

1. Önümçilik wagtynda jikme-jiklikler bilen wideo we suratlar hödürlemek.

2. Çyzgylaryň takyklygyna görä öndürmek, funksiýany kesgitlemek üçin gurnama ölçegi we 0 gaýdyp geliş tizligini üpjün etmek üçin berk hil gözegçiligi

3. 99% sargyt gowşuryş wagtyny üpjün edip biler

4. Ulanylýan materiallar iň amatlydyr

5. Birmeňzeş hil we hyzmat bilen bäsdeşlige ukyply zawodyň bahasy

6. Dürli önümlere iň amatly gaplama usuly.

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    baglanyşykly önümler