Taryh

Ösüş taryhy:

Oktýabr 2002

CNC torna gözleg we gözleg merkezi, CNC tornalarynyň dizaýny, önümçiligi we satuwy bilen meşgullanýar;

Mart 2003

Takyk gözegçilik merkezini döretdik we şekillendiriş, iki ölçegli altimetr we CMM ýaly takyk barlag enjamlaryny yzygiderli çalyşdyk we satyn aldyk, önümçilik kuwwatyny we hil gözegçiligini ýokarlandyrýarys;

Iýun, 2009

Kompaniýa gündelik işi has standartlaşdyrmak we tertipleşdirmek üçin ISO9001 hil dolandyryş ulgamyny üstünlikli girizdi;

Sentýabr, 2011

Servo eplenji üstünlikli işlenip düzüldi we birnäçe patentlenen tehnologiýalar üçin ulanyldy;

Mart 2013

ISO / TS16949 hil dolandyryş ulgamy şahadatnamasyny üstünlikli geçdi we awtoulag takyk böleklerini ösdürip we satyp başlady;

Awgust 2016

Kompaniýa dürli takyklygy gaýtadan işleýän enjamlary satyn aldy, enjamlaryň takyklygyndan önümçilik kuwwatyna çenli ep-esli derejede dolduryldy;

Sentýabr 2018

Kompaniýa ISO14000 daşky gurşaw dolandyryş ulgamyny üstünlikli ornaşdyrdy, iş prosesiniň daşky gurşaw gözegçiligini hasam standartlaşdyrdy we ylmy ösüş düşünjesini döretdi.

Sentýabr 2020

“Dongguan Walley Machinery Technology Co., Ltd.” müşderilere gaýtadan işlemek, öndürmek we ş.m. bilen bir bitewi metal çözgütleri bermek üçin döredildi.