məhsul

  • Stamping Aluminum

    Alüminium ştamplama

    Ştamplama hissələrinin üstünlükləri Presləmə tez-tez otaq temperaturunda həyata keçirildiyi üçün buna soyuq ştamplama da deyilir.Ştamplama formalaşdırma metal təzyiq emal üsullarından biridir.Metal plastik deformasiya nəzəriyyəsinə əsaslanan material əmələ gətirən mühəndislik texnologiyasıdır.Ştamplama emalı üçün xammal ümumiyyətlə təbəqə və ya zolaqdır, buna görə də təbəqə metal ştamplama adlanır.(1) Ştamplama hissələrinin ölçü dəqiqliyi qəlib tərəfindən təmin edilir və eyni...