නිෂ්පාදන

  • Stamping Aluminum

    ඇලුමිනියම් මුද්දර දැමීම

    මුද්‍රා තැබීමේ කොටස් වාසි බොහෝ විට කාමර උෂ්ණත්වයේ දී මුද්‍රණ සැකසුම් සිදු කරන බැවින් එය සීතල මුද්දර ලෙසද හැඳින්වේ.මුද්දර සෑදීම ලෝහ පීඩන සැකසුම් ක්රම වලින් එකකි.එය ලෝහ ප්ලාස්ටික් විරූපණ න්‍යාය මත පදනම් වූ ද්‍රව්‍ය සෑදීමේ ඉංජිනේරු තාක්‍ෂණයකි.මුද්දර සැකසීම සඳහා අමුද්‍රව්‍ය සාමාන්‍යයෙන් තහඩු හෝ තීරු වේ, එබැවින් එය තහඩු ලෝහ මුද්දර ලෙසද හැඳින්වේ.(1) මුද්දර දැමීමේ කොටස්වල මාන නිරවද්‍යතාවය අච්චුව මගින් සහතික කර ඇති අතර, එයම ඇත...