تولید - محصول

  • Stamping Aluminum

    مهر زنی آلومینیوم

    مزایای قطعات مهر زنی از آنجایی که پردازش پرس اغلب در دمای اتاق انجام می شود، به آن مهر زنی سرد نیز می گویند.شکل دهی مهر زنی یکی از روش های پردازش فشار فلز است.این یک فناوری مهندسی تشکیل مواد بر اساس تئوری تغییر شکل پلاستیک فلز است.مواد اولیه برای پردازش مهر زنی عموماً ورق یا نوار است، بنابراین به آن مهر زنی ورق فلزی نیز می گویند.(1) دقت ابعادی قطعات مهر زنی توسط قالب تضمین شده است و دارای همان ...