banner1-16
banner2-12
asdasdad
banner3-1 (1)

Önümçilik we ösüş prosesi

  • Müşderiniň islegi
  • Tehniki shema
  • Taslamanyň durmuşa geçirilmegi
  • Prototip synagy
  • in engineeringener pilot
  • Müşderilere gowşuryň

Önümiň görkezilmegi

Voerly ýokary hilli hyzmat we gowy abraý bilen CNC takyk işleýiş pudagynda yzygiderli ösýär.

has giňişleýin gör

biz hakda

Zawodyň beýany barada

näme edýäris

“Dongguan Voerly Machinery Technology Co., Ltd.” (Dongguan Sixin Zawody) 1996-njy ýylyň iýul aýynda Hytaýyň Guangdong welaýatynyň Dongguan şäheriniň DaLang şäherinde döredildi.
Amatly ulagly Songshan kölüniň golaýynda.Takyk tehnika böleklerini gaýtadan işlemek, armatura dizaýnyny öndürmek we öndürmek, radiator dizaýnyny öndürmek we öndürmek bilen meşgullanýan ýokary tehnologiýaly kompaniýa.
Esasy önümçilik proseslerine CNC takyk işleýşi, CNC torna işleýşi, möhürleme, perde, gurnama we ş.m. önümler lukmançylyk, aragatnaşyk, awtoulag bazary, harby, birleşdiriji, radiator moduly we beýleki ugurlar bilen baglanyşykly.
Voerly ýokary hilli hyzmat we abraý bilen, CNC takyk gaýtadan işlemek pudagynda diňe bir standart däl bölekleri gaýtadan işlemekde däl, eýsem takyk komponentleri gaýtadan işlemekde, radiator önümlerini gaýtadan işlemekde, takyk armatura gaýtadan işlemekde-de yzygiderli ösýär.Kompaniýa uly ösüş gazandy we müşderilere bir gezeklik söwda etmegi tamamlamak üçin goşmaça baha hyzmatlaryny berdi
has köp >>

Hil kepilligi

Elmydama müşderilere amatly bahadan iň oňat hilli önümler bermek prinsipine eýerýäris."Öňüni almak" we "gözden geçirmek" birleşdirip, önümiň hiline gözegçilik edýäris, önümçilik üçin ygtybarly we ygtybarly hil gözegçilik tehnologiýasy bilen üpjün edýäris, CNC takyk işleýşini, takyk guýma we möhürleme işleýşini alyp barýarys we tabşyrygyňyzy tamamlaýarys.

habarlar

“Lorem ipsum dolor” amet, “consectetur adipisising elit”

Qualityokary hilli CNC-ni nädip dogry saýlamaly ...

Mehaniki gaýtadan işleýän pudagyň esasy ýokary hilli üpjün ediji çeşmeleri ...

Üstünlikleri näme ...

CNC alýumin profilini gaýtadan işlemek CNC awtomatiki torna önümini ulanmak ...
has köp >>

Inje kesgitlemesi we aladasy ...

Sanjym galyndysy, sanjym önüminiň esasy enjamlaryndan biridir ...
has köp >>