banner3-1(1)
banner1-1(6)
banner2-1(2)
沃尔利

Önümçilik we ösüş prosesi

  • Müşderiniň islegi
  • Tehniki shema
  • Taslamanyň durmuşa geçirilmegi
  • Prototip synagy
  • in engineeringenerçilik piloty
  • Müşderilere eltiň

Önümiň görkezilmegi

Qualityokary hilli hyzmat we gowy abraý bilen Wally CNC takyk işleýiş pudagynda yzygiderli ösýär.

has giňişleýin gör

biz hakda

Zawodyň beýany hakda

näme edýäris

“Dongguan Voerly Machinery Technology Co., Ltd.” 2002-nji ýylyň iýun aýynda daşary ýurt bazaryndaky “qianrunshun” enjamlaryndan garaşsyz döredildi.Hytaýyň Guangdong welaýatynyň Dongguan şäheriniň Çaňping şäherçesinde ýerleşýär.Takyk tehnika böleklerini gaýtadan işlemek, armatura dizaýny, ösüş we önümçilik, radiator dizaýny we işläp düzmekde güýçli hemmetaraplaýyn başarnykly ýokary tehnologiýaly kompaniýa.Esasy önümçilik prosesi CNC takyk işlemegi, CNC torna gaýtadan işlemek we möhürleme emele getirmek, perçinlemek, gurnamak we ş.m. önümleri öz içine alýar: lukmançylyk enjamlarynyň böleklerini gaýtadan işlemek, aragatnaşyk enjamlaryny gaýtadan işlemek, awtoulag böleklerini gaýtadan işlemek, harby önümleri gaýtadan işlemek, birleşdiriji bölekleri gaýtadan işlemek, radiator moduly gaýtadan işlemek we beýleki ugurlar.

Qualityokary hilli hyzmat we gowy abraý bilen Wally CNC takyk işleýiş pudagynda yzygiderli ösýär.Diňe standart däl bölekleri gaýtadan işlemekde gowulaşmak bilen çäklenmän, takyk moduly gaýtadan işlemekde, radiator önümini gaýtadan işlemekde, takyk armatura gaýtadan işlemekde we ş.m. müşderilere bir gezeklik satyn almalary tamamlamak üçin goşmaça baha hyzmatlaryny bermekde uly ösüş gazandyrýar.

has köp >>

Biz “XiaoKang Machinery”!

“Dongguan Voerly Machinery Technology Co., Ltd.” 2002-nji ýylyň iýun aýynda daşary ýurt bazaryndaky “qianrunshun” enjamlaryndan garaşsyz döredildi.Hytaýyň Guangdong welaýatynyň Dongguan şäheriniň Çaňping şäherçesinde ýerleşýär.

habarlar

“Lorem ipsum dolor” amet, “consectetur adipisising elit”

Highokary hilli CNC-ni nädip dogry saýlamaly ...

Mehaniki gaýtadan işleýän pudagyň esasy ýokary hilli üpjün ediji çeşmeleri ...

Gorag örtügi o ...

Hemmämiziň bilşimiz ýaly, cnc işleýiş merkezi ýokary tizlikli kesiş gaýtadan işleýän enjam, onuň pyçagy ...
has köp >>

Bäş ok maşynyň görnüşleri ...

Bäş ok işleýiş merkezleriniň köpüsi 3 + 2 gurluşy kabul edýär, ýagny XYZ üç çyzykly hereket a ...
has köp >>